Súgó ki

Adatvédelmi nyilatkozat

Az oldal használatával Ön elfogadja az itt foglalt feltételeket a Magyar Köztársaság ide vonatkozó jogszabályaival együtt, és azokat Önmagára nézve kötelezőnek fogadja el.

Adatkezelő

A Céges Ebéd (www.cegesebed.hu) honlap készítője és üzemeltetője a MultiSoft Kft., 1112 Budapest, Kőérberki út 36. cégjegyzékszám: cg. 01-09-161858.

A Céges Ebéd honlap tartalma

A honlapon található tartalmak kizárólag tájékoztató jellegűek. A tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a tartalmakra, azok pontosságára, teljességére a MultiSoft Kft. nem vállal felelősséget. A honlap tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek más oldalakra mutatnak, ezek a MultiSoft Kft.-től független harmadik felek birtokában lévő oldalak, ebből adódóan a MultiSoft Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott oldalak tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

Adatbiztonság

Az adatok szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel biztosított szervereken tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat.

Szellemi tulajdon, szerzői jog

A honlapon található szöveges, képi vagy bármilyen egyéb tartalmat Ön nem jogosult lemásolni, módosítani, felhasználni, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, vagy bármilyen más kereskedelmi céllal felhasználni.

A honlapon található tartalmakat Önnek jogában áll olvasni, illetve nem kereskedelmi céllal és nem nyilvános terjesztés céljából jogában áll kinyomtatni, abból rövid kivonatot készíteni és ezt továbbadni a forrás, azaz a honlap nevének (Céges Ebéd), címének (www.cegesebed.hu) és a MultiSoft Kft. nevének megjelölése mellett.

A Céges Ebéd logó-ja szerzői jog védelme alatt áll, azt előzetes írásbeli engedélyünk nélkül nem másolhatja le és nem használhatja fel.

A Céges Ebéd honlap nem rendeltetésszerű használata tilos. Nem kerülheti meg a honlap rendes használatának lépéseit, és a honlap biztonsági rendszerét, és semmilyen egyéb módon nem jogosult a honlap működésének veszélyeztetésére, zavarására. A szándékos károkozókat jogi úton vonjuk felelősségre.

Felhasználók jogai személyes adatok kezelésével kapcsolatosan

A kötelező személyes adatok megadása nélkül nem vehetők igénybe a cégesebéd.hu szolgáltatásai. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet! Ebben az esetben munkatársaink meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak kérdéseire. Ebben az esetben információt adunk ki a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adataidat. A tájékoztatás ügyfélszolgálatunk felkeresésével kérhető.

Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után a Személyes adatok funkció alatt van lehetőség.

Mivel a cégesebéd.hu rendeléseket közvetít a felhasználók számára, ezért a rendelési adatokat eljuttatjuk szerződéses partnereinkhez. Ezen kívül a MultiSoft Kft. ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetésért felelős rendszergazdák férhetnek hozzá a cégesebéd.hu oldalon eltárolt adataihoz.

A nyilatkozat megváltoztatása

A MultiSoft Kft. fenntartja a jogot a jelen nyilatkozat előzetes bejelentés nélkül történő módosítására. A módosítást mindig a jelen honlapon tesszük közzé feltüntetve az utolsó módosítás dátumát is.

Utolsó módosítás: 2011.06.01.